Εκτύπωση
Κατηγορία: Εταιρικά Νέα
Εμφανίσεις: 506

Με τη χρήση διαγνωστικού μηχανήματος πραγματοποιούμε ελέγχους για εντοπισμό βλαβών αφού οι  ενδεικτικές λυχνίες έχουν ενεργοποιηθεί στο όχημα σας...

Τα μηχανοκίνητα οχήματα είναι η μεγαλύτερη πηγή τοξικών ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως για παράδειγμα της αιθαλομίχλης. Τα σύγχρονα οχήματα μπορεί να είναι πιο "καθαρά", λόγω της τεχνολογικής προόδου και τις στρατηγικές ελέγχου εκπομπών καυσαερίων, αλλά οι εκπομπές ρύπων μειώνονται μόνον όταν λειτουργούν ομαλά όλα τα συστήματα του οχήματος.

Όταν ένας κινητήρας δεν λειτουργεί σωστά, η απόδοση του μειώνεται, τα καύσιμα σπαταλούνται και οι εκπομπές καυσαερίων από την εξάτμιση αυξάνονται δραματικά. Τίθεται, επίσης θέμα ασφάλειας του οχήματος, ειδικά σε υψηλές ταχύτητες.

Το σύστημα ΟΒD (On Board Diagnostics) μπορεί να ανιχνεύσει και να κατευθύνει τον εκπαιδευμένο τεχνικό ακόμα κι εάν το σφάλμα που υπάρχει δεν είναι η πηγή του προβλήματος.

Πολλά από αυτά τα προβλήματα δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν επειδή προέρχονται από το ηλεκτρικό σύστημα ή είναι χημικής φύσης. Το ΟΒD προσφέρει τη δυνατότητα εντοπισμού του προβλήματος, της διόρθωσής του και της κατάλληλης συντήρησης, πριν εκδηλωθούν σοβαρότερα και δαπανηρότερα προβλήματα.